10 TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TỪ NĂM 2021

Theo luật sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực thì từ ngày 1/1/2021 sẽ có 10 trường hợp dưới đây được miễn giấy phép xây dựng.

Tại khoản 2 điều 89 của luật xây dựng 2020, bổ sung một số luật xây dựng quy định chi tiết các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng như sau:

1. Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp.

2. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

3. Những công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được thủ tướng chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, văn phòng quốc hội Việt Nam, cơ quan trung ương của mặt trận tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

4. Công trình xây dựng tạm theo quy định tại điều 131 của luật này.

5. Công trình quảng cáo thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của chính phủ

6. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc những công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung sửa chữa không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm thay đổi đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu theo yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

7. Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này.

8. Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

9. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

10. Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các trường hợp 2, 6, 7, 8 và 9 (đã nêu phía trên), trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại trường hợp 9 có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

>>Xem thêm: 

Một người tử vong trong lúc dựng giàn giáo

Cập nhật thông tin dự án tháng 11

Theo: https://laodong.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *