MC285C-2

Chiều cao làm việc: 8.7 m

Khả năng tải: 2.82t x 1.4m

Bán kính làm việc: 8.205m x 0.15t

Tầm với âm: -10.1m

Danh mục: