MC305C-2

Chiều cao làm việc: 12.52m

Khả năng tải: 2.98t x 2.5m

Bán kính làm việc: 12.16m x 0.26t

Tầm với âm: -16.09m

Danh mục: